Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die voor 100% ten gunste gaat naar de getroffenen van de wateroverlast in Limburg, juli 2021
 • De veiling bestaat uit een online-veiling
 • De aanbieder stelt zijn dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.
 • De veiling vindt plaats online via de site veiling.limburgoetdedrup.nl.
 • De veiling items openen op verschillende dagen en tijden. De eindtijd is voor alle items 19.00u van de genoemde einddag, deze staat uitdrukkelijk vermeld bij ieder item. 
 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site veiling.limburgoetdedrup.nl
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor aangeboden diensten en producten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De veiling geschiedt bij opbod. 
 • Een dienst wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Het indienen van een bod is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van de dienst moet de koopsom direct na toewijzing per factuur te voldoen. 
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De stichting wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • De hoogste bieder van de online veiling kan direct na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingcommissie.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.